• Jure Förlag

 •  

 • Lag om offentlig upphandling - en kommentar


  av Jan-Erik Falk

  929 kr

  Den här boken är den andra upplagan av lagkommentaren som behandlar lagen om offentlig upphandling. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010 bl.a. om möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltihetsförklaring ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Lag om offentlig upphandling - en kommentar
 • Utvecklingssamtal – ett strategiskt instrument för företagsutveckling


  av Annica Galfvensjö

  195 kr

  Utvecklingssamtalet har inget egenvärde, det är konsekvenserna av samtalet som har betydelse! Rätt använt är utvecklingssamtalet ett strategiskt instrument för verksamheten, ett verktyg som kan bidra till ett ökat engagemang och mer motiverade chefer och medarbetare. En förutsättning för detta är att fokus under samtalet är verksamheten och inte individen.

  Boken ”Utvecklingssamtal” ger dig råd, praktiska tips och de verktyg som du behöver för att på ett klokt och respektfullt sätt genomföra givande och bra samtal som leder

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Utvecklingssamtal – ett strategiskt instrument för företagsutveckling
 • Rätt och politik i det internationella samhället : essäer och artiklar


  av Mikael Baaz

  390 kr

  Internationell rätt och internationell politik är intimt sammankopplade. Trots detta studeras fenomenen oftast var för sig, dels inom den juridiska subdisciplinen internationell rätt, dels inom den statsvetenskapliga subdisciplinen internationell politik. Detta är ett olyckligt sakernas tillstånd, då förståelsen av dagens, allt mer globaliserade, internationella samhälle begränsas. Utgångspunkten för texterna i föreliggande bok är att den internationella rätten måste förstås i sitt politiska sammanhang och att den internationella ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Rätt och politik i det internationella samhället : essäer och artiklar
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen


  av Mattias Nilsson | Jenny Lundberg

  193 kr

  Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av största betydelse för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten. Det nya Lissabonfördraget har givit EU-rätten ny aktualitet.

  Europarätten - en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
 • Juridikens fundament : med grundläggande juridisk metodlära


  av Karin Kulin-Olsson

  282 kr

  Boken ger en översiktlig orientering kring de ämnen, som utgör grunden för juridiska studier med bl.a. rättshistoria från de gamla grekerna till dagens rättssamhälle, den svenska rättsordningen, rättskällor, rättsväsendets företrädare, rättegångsformer, europarätt och den grundläggande och mycket centrala juridiska metoden samt formalia för skriftliga arbeten. Den vänder sig framförallt till studenter som går fristående kurser i juridik men kan även vara intressant för studenter på juristlinjen och rättsvetenskapliga ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Juridikens fundament : med grundläggande juridisk metodlära
 • Radiokommunikation till sjöss ROC


  av Sven-Göran Palm

  309 kr

  Radiokommunikation till sjöss - ROC är en hand- och lärobok i radiokommunikation för sjöfarten. Boken är anpassad för studier i syfte att erhålla certifikatet ROC. Boken är framtagen i samarbete med Institutionen för sjöfart och marinteknik vid Chalmers tekniska högskola.

  Innehåll:
  Globalt marint nöd- och säkerhetssystem (GMDSS)
  Radioteknik
  Grundläggande regler och trafikmetoder
  Avgifter
  DSC
  Nöd-, il- och varningstrafik
  NAVTEX
  EPIRB
  SART
  Handburna VHF-stationer
  Strömförsörjning
  Falsklarm

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Radiokommunikation till sjöss ROC
 • Tillgängliga webbplatser : i praktiken


  av Helena Englund | Maria Sundin

  276 kr

  Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underhålla webbsidor. Boken handlar om hur du kan nå fram till webbens alla besökare, hur du kan göra språket och formen tillgänglig för alla. Det behöver inte vara dyrt eller krångligt. Tvärtom är det oftast det enkla som är det geniala. ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Tillgängliga webbplatser : i praktiken
 • Till Sverige : historien som aldrig blev berättad


  av Bertil Oppenheimer

  309 kr

  Bertil Oppenheimer föddes 1950 och växte upp med föräldrar och en storebror i en Stockholmsförort. I hemmet talade man tyska, eftersom föräldrarna var invandrade tyska judar, men även svenska tack vare en talrik släkt och vänkrets som sedan mycket länge var etablerad i Sverige. Föräldrarna, Elli och Kurt, hade invandrat till Sverige 1943. Men man talade aldrig med barnen om händelserna under kriget.

  Det var först efter föräldrarnas tidiga bortgång som frågorna började hopa sig. Det fanns en stor mängd gamla

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Till Sverige : historien som aldrig blev berättad
Visa sida:  Förra  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  22  23  Nästa