• Jure Förlag

  •  

  • Radiokommunikation till sjöss ROC


    av Sven-Göran Palm

    309 kr

    Radiokommunikation till sjöss - ROC är en hand- och lärobok i radiokommunikation för sjöfarten. Boken är anpassad för studier i syfte att erhålla certifikatet ROC. Boken är framtagen i samarbete med Institutionen för sjöfart och marinteknik vid Chalmers tekniska högskola.

    Innehåll:
    Globalt marint nöd- och säkerhetssystem (GMDSS)
    Radioteknik
    Grundläggande regler och trafikmetoder
    Avgifter
    DSC
    Nöd-, il- och varningstrafik
    NAVTEX
    EPIRB
    SART
    Handburna VHF-stationer
    Strömförsörjning
    Falsklarm

    ...

    Mer information | Lägg i varukorg
  • Radiokommunikation till sjöss ROC
  • Tillgängliga webbplatser : i praktiken


    av Helena Englund | Maria Sundin

    276 kr

    Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underhålla webbsidor. Boken handlar om hur du kan nå fram till webbens alla besökare, hur du kan göra språket och formen tillgänglig för alla. Det behöver inte vara dyrt eller krångligt. Tvärtom är det oftast det enkla som är det geniala. ...

    Mer information | Lägg i varukorg
  • Tillgängliga webbplatser : i praktiken
  • Diskrimineringslagen : en kommentar


    av Anders Karlsson

    336 kr

    I denna lagkommentar behandlar författaren den nya Diskrimineringslagen paragraf för paragraf med hänvisningar till tillämpliga förarbeten och rättspraxis.

    Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte sju tidigare gällande lagar mot diskriminering. Samtidigt slogs fyra ombudsmannamyndigheter ihop till en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. Den nya diskrimineringslagen är den största förändringen inom diskrimineringslagstiftningen på många år.

    Den nya lagen medför inte enbart en redaktionell förändring

    ...

    Mer information | Lägg i varukorg
  • Diskrimineringslagen : en kommentar
  • Lag om offentlig upphandling - en kommentar


    av Jan-Erik Falk

    929 kr

    Den här boken är den andra upplagan av lagkommentaren som behandlar lagen om offentlig upphandling. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i lagen om valfrihetssystem (LOV). Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010 bl.a. om möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltihetsförklaring ...

    Mer information | Lägg i varukorg
  • Lag om offentlig upphandling - en kommentar
  • Finansiella instrument : lärobok


    av Karin Wallin-Norman

    193 kr

    Finansiella instrument är det juridiskt korrekta samlingsbegreppet för de flesta av dagens finansiella investeringsprodukter. Det är också ett nyckelbegrepp för tolkning och tillämpning av både nationella och internationella regler för värdepappersmarknaden och dess aktörer. Läroboken Finansiella Instrument behandlar de rättsliga förutsättningarna för uppkomsten av värdepapper och en värdepappersmarknad. I boken förklaras hur finansiella instrument konstrueras, ges ut, omsätts, belånas och disponeras på olika sätt.

    Genomgående

    ...

    Mer information | Lägg i varukorg
  • Finansiella instrument : lärobok
Visa sida:  Förra  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  23  24  Nästa