• Jure Förlag

 •  

 • Sjömanskap


  av Björn Borg | Gunnel Åkerblom

  444 kr

  Boken är avsedd för studier vid sjöbefälsskolorna och vid olika kvalificerade skepparutbildningar.

  Handelsflottan visar i dag upp ett brett spektrum av olika fartygstyper. Här finns allt från små fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustfart, till mycket stora tank-, container- och passagerarfartyg för världsomspännande trafik på öppet hav. Här finns allt från segel och ånga till vattenjetdrivna höghastighetsfartyg. Det finns ett antal olika specialfartyg designade för oljeindustrin, det finns isbrytare, örlogsfartyg,

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Sjömanskap
 • Lagtextsamling för bevakningspersonal


  229 kr

  Uppdaterad t.o.m. den 1 november 2012.
  Lagtextsamling för bevakningspersonal innehåller:
  o Lag (1974:191) om bevakningsföretag
  o Förordning (1989:149) om bevakningsföretag
  o Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag RPSFS 2012:18, FAP 579-2
  o Vapenlag (1996:67)
  o Yrkestrafiklag (2012:210) ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Lagtextsamling för bevakningspersonal
 • Juristens skrivhandbok


  av Helena Englund Hjalmarsson | Anki Mattson

  Ny bok

  Denna bok är slut på förlaget, sök på finndinbok.se

  Juristens skrivhandbok är både skrivhandledning och uppslagsbok för alla som skriver texter med juridisk anknytning eller juridiskt innehåll. Den ger dig de grundläggande reglerna för disposition och språklig stil i modernt juridiskt skrivande och ger praktiska tips och konkreta exempel om allt från ordval till typografi.

  Boken innehåller bland annat ett utförligt kapitel med skrivregler som är specifika för juridiskt skrivande.

  Vissa vanliga texttyper och dokument behandlas i egna avsnitt och ger ...

  Mer information
 • Juristens skrivhandbok
 • Randori Judo – Kast, kontroll, grunder


  av Anders Wiberg

  323 kr

  Randori Judo är en utförlig och rikt illustrerad judobok med cirka 450 svartvita teckningar. Boken inleds med en historisk del, där man går igenom tre viktiga shogunatperioder, fakta om samurajen, bushido, budo samt zenbuddismen. På detta sätt får man en bra känsla för judons ursprung. I boken visas grundutförandet till teknikerna i gokyo no waza och författaren går sedan grundligt igenom olika kontrings- och kombinationstekniker. I katame waza visas först fasthållningar samt hals- och armlås. I boken visas även frigörelse ur olika ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Randori Judo – Kast, kontroll, grunder
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen


  av Mattias Nilsson | Jenny Lundberg

  193 kr

  Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av största betydelse för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten. Det nya Lissabonfördraget har givit EU-rätten ny aktualitet.

  Europarätten - en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
 • Sjörätt : från Noll till VII


  av Rolf Ihre

  Ny bok

  Denna bok är slut på förlaget, sök på finndinbok.se

  Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas.

  Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som annars är intresserad av ämnet.

  Rolf Ihre är sjörättsjurist och sjökapten. Han har bl.a. varit verksam som advokat och som bolagsjurist inom Salénkoncernen. Han är också författare till "Handbok

  ...

  Mer information
 • Sjörätt : från Noll till VII
 • Psykiatrirätt - Intressen, rättigheter & principer


  av Moa Kindström Dahlin

  646 kr

  Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv, med fokus på såväl RF som EKMR. De rättsliga konstruktioner som syftar till att skydda kolliderande och överlappande intressen - autonomi, vårdbehov och samhällsskydd - kartläggs och analyseras. Det konstateras ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Psykiatrirätt - Intressen, rättigheter & principer
 • Lättläst – så funkar det


  av Maria Sundin

  390 kr

  Över två miljoner svenskar har svårt att läsa. Så svårt att de inte kan läsa en nyhetsartikel med god förståelse eller fylla i en blankett. Det kan bero på att de är nybörjare på svenska, att de har ett funktionshinder eller att de bara är ovana läsare. Många av dem behöver riktigt lättlästa texter. I boken Lättläst får du lära dig att skriva texter som når fram till de flesta läsare oavsett hinder.
  Då kan det se ut så här:
  Lättlästa texter är korta,
  och välstrukturerade.
  De innehåller lättlästa ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Lättläst – så funkar det
 • Tillgängliga webbplatser : i praktiken


  av Helena Englund | Maria Sundin

  276 kr

  Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underhålla webbsidor. Boken handlar om hur du kan nå fram till webbens alla besökare, hur du kan göra språket och formen tillgänglig för alla. Det behöver inte vara dyrt eller krångligt. Tvärtom är det oftast det enkla som är det geniala. ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Tillgängliga webbplatser : i praktiken
 • Handhavande av snabba fartyg


  av Kjell Johansson

  296 kr

  Handhavande av snabba fartyg är en fakta- och lärobok i grundläggande manövrering, navigering och säkerhet i höga farter.

  Innehåll:
  -Behörighet och bemanning
  -Utrustning
  -Fartygsteknik
  -Körteknik
  -Säkerhetsarbete
  -Den mänskliga faktorn
  -Högfartsnavigation
  -Instrument och sjökort
  -Radar
  -Mörker

  Kjell Johansson är marinofficer och skeppstekniker. Han har lång erfarenhet som instruktör vid både civila och militära utbildningar i navigation och fartygsmanövrering. ...  Mer information | Lägg i varukorg
 • Handhavande av snabba fartyg
Visa sida:  Förra  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  31  32  Nästa