• Jure Förlag

 •  

 • Juristens skrivhandbok


  av Helena Englund Hjalmarsson | Anki Mattson

  Ny bok

  Denna bok är slut på förlaget, sök på finndinbok.se

  Juristens skrivhandbok är både skrivhandledning och uppslagsbok för alla som skriver texter med juridisk anknytning eller juridiskt innehåll. Den ger dig de grundläggande reglerna för disposition och språklig stil i modernt juridiskt skrivande och ger praktiska tips och konkreta exempel om allt från ordval till typografi.

  Boken innehåller bland annat ett utförligt kapitel med skrivregler som är specifika för juridiskt skrivande.

  Vissa vanliga texttyper och dokument behandlas i egna avsnitt och ger ...

  Mer information
 • Juristens skrivhandbok
 • On maritime & transport law


  av Hugo Tiberg | Johan Schelin

  619 kr

  Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiker som en guide till ämnet.

  Hugo Tiberg är före detta professor i sjö-och transporträtt vid Göteborgs universitet och i privaträtt vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • On maritime & transport law
 • Randori Judo – Kast, kontroll, grunder


  av Anders Wiberg

  323 kr

  Randori Judo är en utförlig och rikt illustrerad judobok med cirka 450 svartvita teckningar. Boken inleds med en historisk del, där man går igenom tre viktiga shogunatperioder, fakta om samurajen, bushido, budo samt zenbuddismen. På detta sätt får man en bra känsla för judons ursprung. I boken visas grundutförandet till teknikerna i gokyo no waza och författaren går sedan grundligt igenom olika kontrings- och kombinationstekniker. I katame waza visas först fasthållningar samt hals- och armlås. I boken visas även frigörelse ur olika ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Randori Judo – Kast, kontroll, grunder
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen


  av Mattias Nilsson | Jenny Lundberg

  193 kr

  Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av största betydelse för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten. Det nya Lissabonfördraget har givit EU-rätten ny aktualitet.

  Europarätten - en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
 • Sjörätt : från Noll till VII


  av Rolf Ihre

  Ny bok

  Denna bok är slut på förlaget, sök på finndinbok.se

  Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas.

  Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som annars är intresserad av ämnet.

  Rolf Ihre är sjörättsjurist och sjökapten. Han har bl.a. varit verksam som advokat och som bolagsjurist inom Salénkoncernen. Han är också författare till "Handbok

  ...

  Mer information
 • Sjörätt : från Noll till VII
 • Lättläst – så funkar det


  av Maria Sundin

  390 kr

  Över två miljoner svenskar har svårt att läsa. Så svårt att de inte kan läsa en nyhetsartikel med god förståelse eller fylla i en blankett. Det kan bero på att de är nybörjare på svenska, att de har ett funktionshinder eller att de bara är ovana läsare. Många av dem behöver riktigt lättlästa texter. I boken Lättläst får du lära dig att skriva texter som når fram till de flesta läsare oavsett hinder.
  Då kan det se ut så här:
  Lättlästa texter är korta,
  och välstrukturerade.
  De innehåller lättlästa ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Lättläst – så funkar det
 • Handhavande av snabba fartyg


  av Kjell Johansson

  296 kr

  Handhavande av snabba fartyg är en fakta- och lärobok i grundläggande manövrering, navigering och säkerhet i höga farter.

  Innehåll:
  -Behörighet och bemanning
  -Utrustning
  -Fartygsteknik
  -Körteknik
  -Säkerhetsarbete
  -Den mänskliga faktorn
  -Högfartsnavigation
  -Instrument och sjökort
  -Radar
  -Mörker

  Kjell Johansson är marinofficer och skeppstekniker. Han har lång erfarenhet som instruktör vid både civila och militära utbildningar i navigation och fartygsmanövrering. ...  Mer information | Lägg i varukorg
 • Handhavande av snabba fartyg
 • Intrångsundersökning i varumärkesrätten : ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering


  av Sara Saberi

  229 kr

  I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten.

  Intrångsundersökning är en civilrättslig bevissäkringsåtgärd som infördes i de immaterialrättsliga lagarna den 1 januari 1999. Syftet med intrångsundersökning är att säkra bevisning om ett intrång och dess omfattning. Domstolen

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • Intrångsundersökning i varumärkesrätten : ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering
 • AP-fonden, "bromsen" och din pension


  av Karl Gustaf Scherman

  171 kr

  Den 28 maj 2004 hade politikerna sitt första sammanträde för att bestämma om man skulle ta pengar från AP-fonden. Den 16 juni 2004 bestämde politikerna att några pengar inte skulle tas. Men vad betyder det beslutet egentligen? Man säger att ”pensionssystemet har en skuld till staten” och att man inte skall ta pengar nu. Slutsatsen blir att detta, som skulle vara ett slutligt beslut, bara blev ett i raden av de många steg som oundvikligen tycks leda mot att pengar tas och pensionssystemet försvagas. Hotet mot pensionerna ökar.

  Läs

  ...

  Mer information | Lägg i varukorg
 • AP-fonden,
Visa sida:  Förra  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  31  32  Nästa